Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął swą działalność 2 maja 2005 roku. Został powołany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2004 r. i działa jako samodzielna jednostka budżetowa. Sekretariat ds. Młodzieży realizuje zadania statutowe ukierunkowane na promocję idei samorządności wśród młodzieży, umożliwianie podejmowania różnych działań przez młodych ludzi w sferze publicznej i społecznej, włączanie młodych w procesy podejmowania decyzji na szczeblu samorządowym, zapewnienie łączności pomiędzy strukturami samorządowymi i młodzieżą oraz międzyregionalny rozwój współpracy młodzieży.

Sekretariat wykonuje uchwały Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczące młodzieży prowadzi współpracę z instytucjami i organizacjami z regionów związanych z naszym województwem.

Z racji położenia geograficznego wiele działań Sekretariatu dotyczy organizowania współpracy młodzieży z organizacjami młodzieżowymi z regionu Morza Bałtyckiego: Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Szlezwikiem-Holsztynem, Skanią, a także Kaliningradem. Stąd też niektóre z projektów na rzecz młodzieży mają wymiar nie tylko lokalny czy regionalny ale też międzynarodowy.

Sekretariat pomaga w poszukiwaniu możliwości dofinansowania inicjatyw z dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych poprzez szkolenia i zamieszczanie informacji w elektronicznym biuletynie i na stronie internetowej.

 

Sekretariat wspiera także działania regionalnego przedstawicielstwa młodzieży - Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.